O NAS – NAMIBIA W MEDIACH

Anna Olej-Kobus – alias AfrykAnka. Rocznik 68, podróżuje od zawsze. Nic dziwnego, skoro od babci dostała na pierwsze urodziny Wielki Atlas

Dalej...